Terms of sale, delivery and payment

1. Bidder and contract partner

Your contract partner is for all orders on our website:

BM CARTECH SRL

Str. BOBOTENI, 21

Piatra Neam?, Neam? County

Administrator: Benjamin Stifii

Email: [email protected]

Trade Register:

RO36321451, J27/645/2016

2. Domeniu de valabilitate ?i obiectul contractului

2.1. Urm?toarele Condi?ii comerciale generale („AGB“) se aplic? pentru înregistrarea unui cont ?i pentru toate cump?r?rile de produse de c?tre consumatorii finali („Dvs.“) prin intermediul shop-ului www.auto-zon.com

2.2. Aceste AGB reglementeaz? exclusiv raportul contractual dintre Dvs. ?i noi. Condi?iile AGB ale dvs. nu devin parte integrant? a contractului nici în cazul în care noi nu refuz?m în mod expres implicarea acestora.

2.3. Aceste condi?ii comerciale generale pot fi apelabile oricând la adresa https://auto-zon.com/termeni-conditii ?i pot fi ?i printate sau desc?rcate de pe internet.

3. Înregistrare

3.1. Pentru cump?rarea din Shop este necesar? înregistrarea. Aceasta poate fi f?cut? ?i în cadrul procedurii de comandare, dar ?i independent de o anumit? comand?. Dup? efectuarea înregistr?rii noi v? vom face un cont, prin intermediul c?ruia v? pute?i administra personal datele de client, cum ar fi de exemplu adresa de livrare.

3.2. Se pot înregistra doar persoane fizice individuale majore ?i cu deplin? capacitate juridic? (de exemplu, nu ?i familia sau cupluri), persoane juridice ?i societ??i de persoane. Aceast? condi?ie se aplic? ?i pentru lansarea de comenzi. Dac? se efectueaz? o înregistrare pentru o societate în calitate de client, atunci persoana care efectueaz? înregistrarea garanteaz? faptul c? el are dreptul s? reprezinte societatea.

3.3. La înregistrarea contului, dumneavoastr? trebuie s? v? trece?i numele, adresa dvs. de facturare ?i de livrare, num?rul de telefon ?i adresa dvs. de e-mail ?i s? alege?i o parol? (numite în cele de mai jos „date de acces“).

3.4. Prin faptul c? trimite?i formularul de înregistrare completat, dumneavoastr? lansa?i o comand? ferm? de încheiere a contractului de înregistrare de cont. Înainte de trimiterea definitiv? a formularului de înregistrare vi se va afi?a un rezumat al datelor introduse de c?tre dvs. Pute?i corecta erorile de introducere, nagivând înapoi în browser ?i modificând respectivele date înregistrate.

3.5. Dup? încheierea înregistr?rii complete, noi v? vom trimite un e-mail de bun-venit. Prin ajungerea acestui e-mail la dvs., înregistrarea contului se va încheia.

3.6. Dvs. garanta?i faptul c? datele utilizate de c?tre dvs. la înregistrare fa?? de noi sunt corecte ?i complete. În cazul în care ve?i înscrie date incorecte sau incomplete, noi avem dreptul s? v? reziliem ?i s? v? ?tergem contul f?r? respectarea vreunui preaviz. Dumneavoastr? v? obliga?i s? ne comunica?i nou? imediat ?i nesolicitat toate modific?rile ulterioare ale datelor men?ionate la înregistrarea dvs.

3.7. Contul poate fi ?ters conform celor men?ionat la punctul 12. Datele dvs. cu caracter personal vor fi ?terse imediat în acest caz, în m?sura în care acestea nu pot sau nu trebuie stocate în continuare, în baza unor prevederi legale. Mai multe detalii g?si?i în Declara?ia noastr? de protec?ia datelor.

3.8. Dvs. nu ave?i în niciun caz dreptul s? dezv?lui?i datele dvs. de acces ?i în mod expres parola dvs. de acces la ter?e persoane. În cazul în care ter?e persoane ar ob?ine totu?i acces la contul dvs sau dac? dvs. ave?i alte indicii privitor la o abuzare de contul dvs., atunci trebuie s? ne informa?i imediat despre acest fapt ?i s? v? schimba?i datele de acces.

3.9. Nu exist? un drept de înregistrare ?i de participare la shop. Dumneavoastr? un ave?i dreptul s? v? înregistra?i de mai multe ori pe auto-zon.com

4. Încheierea contractului de cump?rare

4.1. Încheierea unui contract de cump?rare a unui produs se deruleaz? la modul urm?tor:

4.1.1. Pentru ini?ierea procedurii de comand?, trebuie ca dvs. s? pune?i ini?ial produsele dorite în co?ul de cump?r?turi, prin ap?sare pe butonul respectiv.

4.1.2. Înainte de trimiterea definitiv? a comenzii cu con?inutul co?ului de cump?r?turi, se afi?eaz? înc? o dat? întregul con?inut al comenzii. Dumneavoastr? v? pute?i astfel modifica înc? o dat? comanda. Comenzile dvs. vor fi stocate la noi dup? încheierea contractului, dar nu mai pot fi anulate de c?tre dvs. dup? încheierea procedurii de comandare. Astfel c? v? rug?m s? v? verifica?i cu aten?ie comanda înainte de ap?sarea butonului „Cump?ra?i acum“.

4.1.3. În caz de modalit??i de plat? care nu sunt asociate cu o plat? direct? imediat? din partea dvs., dvs. lansa?i o ofert? ferm? de încheiere a unui contract de cump?rare prin faptul c? ap?sa?i la afi?area rezumatului co?ului de cump?r?turi pe butonul „Cump?ra?i acum“. Afi?area produselor pe Onlineshop nu reprezint? înc? o ofert? ferm? de încheiere a contractului. Noi v? vom confirma intrarea comenzii prin e-mail. Dar e-mailul de confirmare nu reprezint? înc? o acceptare a ofertei dvs. Contractul de cump?rare se va încheia doar la momentul confirm?rii expedierii. În cazul în care dvs. pl?ti?i comanda f?cut? prin virament SEPA a pre?ului de cump?rare în contul nostru bancar (op?iunea de plat? „în avans “), atunci un confirmarea expedierii va fi considerat? ca declara?ie a noastr? de acceptare, ci o confirmare de comand? trimis? de c?tre noi anterior tot prin e-mail.

4.1.4. În caz de modalit??i de plat? care sunt asociate cu o plat? direct? imediat? din partea dvs. (cum ar fi de exemplu PayPal,etc.), oferta noastr? exist? deja la plasarea produselor pe auto-zon.com. Dvs accepta?i aceast? ofert? de încheiere a unui contract de cump?rare prin faptul c? ap?sa?i la afi?area rezumatului co?ului de cump?r?turi pe butonul „Cump?ra?i acum“.

4.2. Dvs. v? pute?i tip?ri datele comenzii imediat dup? trimiterea comenzii dvs. În cazul în care a?i dori s? v? re-viziona?i documenta?iile comenzilor dvs., v? rug?m s? ne contacta?i prin e-mail sau prin telefon. Noi v? vom trimite cu pl?cere o copie a datelor comenzii dvs.

4.3. Se pot efectua modific?ri ale unei comenzi, înainte ca aceasta s? fi p?r?sit depozitul nostru, sau respectiv, înainte de a fi fost predat? unei firme de curierat (deci înainte de acordarea unui num?r de expediere ?i a trimiterii conform?rii expedierii prin e-mail). Drepturile dvs. legale de garan?ie ?i dreptul dvs. de revocare nu vor fi atinse de aceasta.

4.4. În afar? de acestea, noi ne rezerv?m dreptul s? ne retragem din contract, în cazul în care produsul nu mai este disponibil de la un furnizor de încredere ales cu aten?ie, f?r? aportul nostru culpabil (rezerva stocului propriu). Într-un astfel de caz, noi ne oblig?m în plus s? v? inform?m imediat pe dvs. privitor la indisponibilitatea produsului ?i eventual, s? v? ramburs?m imediat eventualele pl??i deja efectuate.

5. Articole la schimb

5.1. Un articol la schimb este un produs care are înregistrat în informa?iile de comand? o valoare de garan?ie (de exemplu generator), pe care trebuie s?-l pl?ti?i suplimentar în cazul unei achizi?ii. Dup? primirea unui articol la schimb, v? rug?m s? ne trimite?i nou? înapoi piesa veche defect? a autoturismului dumneavoastr?, complet?, ?i s? ne men?iona?i contul dumneavoastr? bancar, pentru ca s? v? putem returna valoarea de garan?ie pl?tit?. Piesele auto vechi trebuie trimise la noi pe cheltuiala dumneavoastr?.

5.2. V? rug?m s? v? asigura?i c? a?i golit complet lichidele din sabo?ii de frân?, din servo-direc?ii ?i din pompele servo. Piesele vechi trebuie s? fie în stare de prelucrare. Nu se permite ca piesele vechi s? aib? por?iuni rupte.

5.3. În cazul în care se trimit retur piese uzate care prezint? fisuri la carcas?, o fisur? la arborele cardanic sau diferen?e ale intensit??ii curentului/puterii, se poate ca garan?ia s? nu v? mai poat? fi returnat?.

5.4. Articole la schimb sunt de exemplu:

- pomp? servo

- caset? de direc?ie

- Starter

- Generator

- sabo?i de frân?

- arbore motor

- injectoare

- pomp? de înalt? presiune

- baterie

6. Expediere ?i livrare

Pre?ul pe teritoriul România:

În cazul în care valoarea comenzii este 560,00 RON transportul este de aprox. 50,00 RON. V? oferim livrare gratuit? pentru comenzile cu valoare peste 500,00 RON (cu excep?ia comenzilor înafara ??rii ?i coletelor speciale – supradimensionate, produse cu depozit ?i anvelope).

Cu plata prin sistemul PayPal sau card de credit, nu va trebui achitat? nici o tax? suplimentar? de tranzac?ie.

Taxa suplimentar? pentru piese agabaritice:

M?rfurile agabaritice sunt urm?toarele piese: acumulatorul/bateria de acumulator, colector, catalizator, toba de e?apament, ?evile de e?apament de curse, prag, aripa, rezervorul de combustibil, suportul frontal, spoilerul, cuplajul de remorcare (cârlig), capacul compartimentului de motor, capota motor, izolarea compartimentului de motor ?i bara de protec?ie.

Livrarea pieselor agabaritice în România nu este posibil?!

Termeni de livrare:

Disponibil

înseamn? c? produsul se g?se?te în stocurile noastre. Produsele cu acest statut sunt expediate în decurs de 1 sau 2 zile din data recep?ion?rii pl??ii pentru comanda efectuat?.

Indisponibil

înseamn? c? produsul nu poate fi comandat; acesta nu este disponibil, sau nu mai este produs. În schimb, este posibil? comandarea unui produs similar fabricat de c?tre o alt? companie produc?toare. Pentru a face acest lucru, trebuie s? face?i click pe butonul „Afi?are înlocuitori”.

Perioada de livrare depinde de disponibilitatea în stoc a produsului. V? rug?m s? verifica?i statutul de disponibilitate al produsului care v? intereseaz? pe pagina respectivului produs.

Nu livr?m în zilele de s?rb?tori legale.

Op?iunea "Comand? protejat?":

Utilizarea op?iunei ad?ug?toare "Comand? protejat?", astfel Dvs. ave?i posibilitatea de a l?rgi metoda tradi?ional? de retur. Prin achitarea unei sume simbolice de 9,99 RON / per comand? noi v? oferim pe parcurs de 200 de zile rambursare total? ?i taxa de transport pentru retur gratuit?, f?r? a indica un motiv. Aceast? op?iune poate fi solicitat? la ultimul pas de plasare a comenzii - "Confirmare". Comanda poate fi returnat? cu condi?ia c? ea este în stare original?, f?r? deterior?ri ?i piesa nu a fost montat? pe automobil. V? men?ion?m c? dreptul de anulare a comenzii nu este înlocuit de op?iunea "Comand? protejat?" ?i nu se refer? la aceasta.

Pentru a efectua returul produsului, utiliza?i op?iunea ‘Comand? Protejat?’ ?i v? rug?m s? efectua?i urm?toarele:

- V? rug?m s? l?sa?i solicitarea de retur al produsului în contul dvs personal de pe Autodoc24.ro, sau contacta?i înainte serviciul nostru de suport

- Expedia?i c?tre noi piesa de schimb în ambalajul s?u original ?i înso?it? de factura în original a piesei;

- Piese de schimb returnate trebuie s? fie nefolosite, ne-deteriorate ?i s? nu fie dezasamblate.

Op?iunea Comand? sigur? se aplic? numai pentru un retur per comand?.

Odat? ce am primit piesa de schimb de la dumneavoastr?, aceasta va fi atent verificat?. Dac? piesa auto îndepline?te cerin?ele de mai sus, v? vom înlocui piesa cu o alta sau v? vom returna banii, dup? preferin?a dumneavoastr?.

Condi?iile Comand? sigur? nu se aplic? articolelor voluminoase, pieselor vechi garantate ?i anvelopelor. În plus, condi?iile Comand? sigur? nu se vor aplica produselor din alte comenzi, pentru care nu a fost activat? aceast? op?iune.

Not? Important?:

Serviciul Safe Order nu include anvelopele ?i produsele supradimensionate.

7. Transferarea pericolelor, risc de transport

Pericolul pierderii accidentale ?i a stric?rii accidentale a produsului trece asupra dumneavoastr? în momentul expedierii produsului, în cazul în care produsul este predat persoanei care efectueaz? transportul, respectiv dac? produsul a p?r?sit depozitul nostru în scop de expediere. Decisiv este evenimentul care se produce primul.

8. Recep?ia produselor/Daune de transport

8.1. To ship your order, we use, among other things, courier services. Should a delivery of products ever get damaged to you, please take the following steps: If possible, report the damaged product directly to the courier employee and record the degree of damage and its extent. Your warranty rights will not be limited or affected by this.

8.2. You may refuse to accept damaged products. In case of delivery of a damaged product, please contact us either by phone, by e-mail or in person at the addresses mentioned above. In this way, you help us to impose our rights on the courier company and, at the same time, to improve our services to you.

9. Prices and payment methods

Credit card:

Once you've chosen your credit card as your payment method, type, purchase. You will then be redirected to the protection page, where you will be able to choose your card type. In the final step, you will need to enter your card details and confirm your purchase. The money will be collected from your account immediately after placing the order.

PayPal:

La momentul trimiterii comenzii prin intermediul site-ului nostru, ve?i fi redirec?ionat c?tre sistemul de plat? PayPal. Conecta?i-v?, folosind numele de utilizator ?i parola dvs., iar apoi efectua?i plata. Pentru a putea folosi PayPal ca modalitate de plat?, ave?i nevoie de un cont în acest sistem. Cazul dvs. nu prevede aplicarea taxelor suplimentare.

10. Întârziere/Drept de re?inere

10.1. Dac? ajunge?i în întârziere cu plata, noi ne rezerv?m dreptul s? v? factur?m taxe de somare pentru soma?iile necesare, cu excep?ia cazul în care dvs. ne dovedi?i c? nou? nu ni s-au ivit niciun fel de costuri pentru soma?ii, sau c? acestea sunt cu mult mai mici decât costurile pentru taxele de somare validate. Taxele de somare sunt de EUR 2,50 pentru fiecare soma?ie. Dac? soma?ia nu este necesar? conform § 286 alineat 2 din Codul civil german, atunci pentru prima soma?ie nu se vor ivi costuri pentru dumneavoastr?.

10.2. În afar? de aceasta, noi avem dreptul ca în caz de întârzieri de plat? din partea consumatorilor, s? aplic?m dobânzi în sum? de cinci (5) puncte procentuale ?i de la persoane juridice, în sum? de nou? (9) puncte procentuale peste rata de baz? a dobânzii respectiv valabil?.

10.3. Validarea altor daune-interese de întârziere nu este exclus? prin validarea de taxe de somare ?i/sau de dobânzi penalizatoare.

10.4. Drepturile care v? revin împotriva noastr? pot fi compensate, sau se poate valida un drept de re?inere doar dac? contra-preten?ia dvs nu este contestat?, dac? exist? un titlu definitiv, sau dac? contra-preten?ia este într-un raport sinalagmatic cu respectiva preten?ie în cauz?.

11. Rezerva propriet??ii

11.1. În scopul asigur?rii crean?ei noastre pentru pre?ul de cost împotriva dvs., noi ne rezerv?m pân? la plata integral? a pre?ului de cump?rare proprietatea asupra tuturor bunurilor de livrat.

11.2. Dumneavoastr? ave?i obliga?ia s? trata?i cu aten?ie produsele care stau sub rezerva dreptului de proprietate.

11.3. Produsele aflate sub rezerva dreptului de proprietate nu pot fi amanetate spre ter?i înainte de plata integral? a tuturor crean?elor asigurate, nici nu pot fi transferate altora spre siguran??. În cazul în care ter?e persoane ar ajunge în posesia produselor care ne apar?in nou?, dvs. trebuie s? ne informa?i imediat în scris despre acest lucru.

11.4. În cazul în care dvs. sunte?i persoan? juridic?, se aplic? suplimentar urm?toarele:

11.4.1. Noi ne rezerv?m pân? la achitarea complet? a tuturor crean?elor noastre actuale ?i viitoare din contractul de cump?rare ?i dintr-un raport comercial curent cu dumneavoastr? („crean?e asigurate “) dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor de livrat.

11.4.2. În m?sura în care valoare realizabil? a securit??ilor noastre dep??e?te cu peste 10% crean?ele asigurate, atunci noi avem obliga?ia s? v? eliber?m la cerere securit??ile. Noi vom selecta securit??ile care vor fi eliberate.

11.4.3. Procesarea sau transformarea produselor livrate de c?tre dvs. se va face mereu în numele nostru. În cazul în care marfa livrat? va fi prelucrat? cu alte obiecte care nu ne apar?in nou?, atunci noi vom ob?ine co-proprietatea asupra noului bun în raportul valorii produsului livrat (suma final? a facturii inclusiv TVA) cu bunurile procesate, la momentul proces?rii. Pentru bunul creat prin procesare, se vor aplica în rest acelea?i prevederi ca ?i pentru rezerva pentru marfa livrat?.

11.4.4. În cazul în care marfa livrat? se va amesteca inseparabil cu alte obiecte care nu ne apar?in nou?, atunci noi vom ob?ine co-proprietatea asupra noului bun în raportul cu valoarea produsului livrat (suma final? a facturii inclusiv TVA) fa?? de celelalte bunuri amestecate, la momentul amestec?rii. În cazul în care amestecarea se face într-un mod din care s? rezulte c? bunul dumneavoastr? este considerat ca bun principal, atunci se consider? stabilit c? dumneavoastr? ne transfera?i co-proprietatea în cot?-parte. Astfel, dumneavoastr? p?stra?i pentru noi proprietatea unic? creat?, sau co-proprietatea.

12. Perioad? de func?ionare, blocare ?i anulare a contului

12.1. Contractul de înregistrare a unui cont se încheie pe perioad? nedeterminat?.

12.2. Dumneavoastr? pute?i rezilia în orice moment, f?r? respectarea unui preaviz, contractul de înregistrare de cont.

12.3. Noi puteam rezilia contractul de înregistrare a unui cont în mod uzual cu un preaviz de dou? s?pt?mâni.

12.4. Dreptul de reziliere f?r? preaviz din motive temeinice r?mâne neatins. Noi putem s? reziliem f?r? preaviz contractul de înregistrare a unui cont în mod expres în urm?toarele cazuri:

- dac? dumneavoastr? declara?i la înregistrare date incorecte sau incomplete,

- dac? dumneavoastr? leza?i în mod repetat alte obliga?ii contractuale care v? revin ?i nu renun?a?i la lezarea obliga?ii nici dup? o somare de c?tre noi.

12.5. Dac? noi am reziliat contractul, dumneavoastr? nu mai ave?i dreptul s? v? face?i un alt cont, nici sub alt nume sau sub o alt? denumire.

12.6. Orice reziliere trebuie s? se fac? în scris. Rezilierile prin e-mail respect? forma scris?.

13. Garan?ie

13.1. Pentru drepturile de deficien?e materiale ?i juridice se aplic? prevederile legale, în cazul în care în continuare nu se stabile?te altceva.

13.2. Fa?? de consumatori, drepturile de garan?ie se prescriu în cazul produselor noi în termen de doi ani, în caz de produse uzate în termen de un an de la transferul riscurilor. Pentru produsele marca „Stark“, termenul de prescriere este de trei ani.

13.3. În caz de garan?ie, dvs. ave?i dreptul, la alegerea dvs., s? face?i uz de dreptul de remediere a deficien?elor sau s? opta?i pentru livrarea unui produs f?r? deficien?e (executare ulterioar?). În cazul în care modalitatea de exeecutare ulterioar? aleas? este asociat? cu costuri nepropor?ional de mari, dreptul se limiteaz? la respectiva modalitate de executare ulterioar? r?mas?. Noi v? vom aten?iona în acest caz despre aceasta.

13.4. În cazul în care dvs. ve?i solicita costuri de montare ?i de demontare privitor la schimbarea unei piese noi livrate de noi la un atelier, în sensul garan?iei de defecte materiale, noi v? rug?m s? ne trmite?i chitan?ele originale, deoarece la o recunoa?tere ca ?i caz de servicii în garan?ie, lucr?rile de atelier vor fi prestate de c?tre noi. V? rug?m s? ave?i grij?, pentru c? pe factur? sunt men?ionate doar lucr?rile în direct? leg?tur? cu remedierea deficien?elor (deci pe factur? nu sunt trecute ter?e presta?ii). Valoarea lucr?rilor trebuie s? fie trecut? cu o detaliere a orelor lucrate.

13.5. Fa?? de persoane juridice în calitate de cump?r?tori, garan?ia pentru deficien?e este exclus? în cazul bunurilor uzate. Acest lucru nu este valabil pentru cras? neglijen?? sau pentru inten?ie. În cazul produselor noi, drepturile de garan?ie se prescriu în termen de o jum?tate de an dup? transferul riscurilor. erhalb von einem halben Jahr nach Gefahrübergang.

13.6. Doar în scop de clarificare, am dori s? v? aten?ion?m asupra faptului c? urm?toarele circumstan?e nu motiveaz? deficien?e de material, în cazul în care dvs. a?i fost cauza defectului survenit:

- uzur? natural?

- utilizare inadecvat?

- între?inere deficitar? sau gre?it? a produsului

- utilizare inadecvat? sau neconform?

- montare gre?it?, în mod expres în cazul în care piesa comandat? este în mod evident nepotrivit?

- nerespectarea instruc?iunilor de utilizare

- utilizare gre?it?

14. Verificarea caracterului adecvat al produsului

Noi v? aten?ion?m asupra faptului c? în pofida grijii avute, în cazuri individuale se poate ajunge la livr?ri eronate. Dvs. ave?i din acest motiv obliga?ia ca înainte de montarea unui produs cump?rat, s? verifica?i acesta optic prin comparare cu piesa original? schimbat?, urm?rind dac? piesa comandat? este într-adev?r cea adecvat? autovehiculului dvs. (de exemplu, concordan?a orificiilor ?i îmbin?rilor). În cazul în care piesa cump?rat? difer? în mod vizibil în dimensiuni, form? sau material de piesa original? schimbat?, v? rug?m s? ne contacta?i imediat spre clarificare, înainte de a efectua montarea sau o adaptare sau o transformare (vopsire) a piesei cump?rate. Drepturile dvs. de garan?ie nu sunt atinse de aceast? reglementare.

15. Garan?ii de produc?tori

În cazul în care exist? o garan?ie special? de produc?tor, la care pute?i apela pe lâng? garan?ia noastr?, atunci acest lucru va fi indicat în respectiva descriere de produs. Aceast? garan?ie este valabil? doar pentru respectivul produs ?i drepturile dumneavoastr? vor fi conform respectivelor condi?ii de garan?ie ale produc?torului ?i se vor aplica exclusiv fa?? de acesta.

16. R?spunderea de daune-interese a vânz?torului

16.1. Noi r?spundem nelimitat pentru inten?ie ?i prentru cras? neglijen?? ?i pentru daune din v?t?marea vie?ii sau a s?n?t??ii.

16.2. În cazuri de u?oar? neglijen??, noi r?spundem pentru lezarea unei obliga?ii contractuale majore. O obliga?ie contractual? major? în sensul acestui paragraf este o obliga?ie a c?rei îndeplinire face posibil? executarea contractului, motiv pentru care partenerul de contract se poate baza în mod regulat pe îndeplinirea ei.

16.3. În cazul de la punctul 16.2, noi nu r?spundem pentru succes economic deficitar, pentru profit pierdut ?i pentru daune indirecte.

16.4. Garan?ia conform punctului de mai sus 16.2 este limitat? la daunele uzuale ?i previzibile la momentul încheierii contractului.

16.5. Limit?rile de garan?ie se aplic? corespunz?tor ?i pentru angaja?ii no?tri, mandatarii no?tri ?i ajutoarele de executare.

16.6. O eventual? r?spundere pentru garan?iile date de noi ?i pentru preten?iile în baza legii de r?spundere pentru produs r?mâne neatins?.

16.7. În rest, se exclude alt? garan?ie din partea noastr?.

17. Rezolvare online a litigiilor: informare conform articolului14 alineat 1 VO 2013/524/EU din Concilierea cu consumatorii

Pentru rezolvarea online a litigiilor (OS) Comisia European? v? pune la dispozi?ieo platform? pe care o g?si?i la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/. În principiu, compania noastr? nu dore?te s? participe la o procedur? de rezolvare a litigiilor în fa?a unui oficiu de Conciliere cu consumatorii ?i nu are aceast? obliga?ie.

18. Conciliere cu consumatorii: informare conform § 36 VSBG

18.1. Noi nu vom participa la o procedur? de rezolvare litigioas? în fa?a unui oficiu de Conciliere cu consumatorii. Situa?ia noastr? juridic? ne impune s? v? indic?m Oficiul de Conciliere cu consumatorii competent pentru dvs.:

18.2. Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, telefon: 07851 / 795 79 40, fax: 07851 / 795 79 41, e-mail: [email protected], Internet: www.verbraucher-schlichter.de.

19. Prevederi finale

19.1. Asupra acestui contract se aplic? dreptul Republicii Federale Germania, cu excluderea dreptului de cump?rare al Na?iunilor Unite. Acest lucru nu este valabil pentru consumatori privitor la acele prevederi, care conform dreptului aplicabil în lipsa acestei clauze (deci de regul?, cel al ??rii în care consumatorul î?i are domiciliul principal), sunt imperativ aplicabile ?i de la care nu se permit abateri prin conven?ii.

19.2. Instan?a de judecat? exclusiv? pentru toate litigiile din sau în leg?tur? cu acest contract este Berlin, cu condi?ia ca p?r?ile de contract s? fie comercian?i sau dac? dumneavoastr? nu ave?i o instan?? general? de judecat? în Germania sau într-un alt stat membru UE sau dac? dumneavoastr? v-a?i mutat domiciliul stabil în str?in?tate dup? intrarea în vigoare a acestor condi?ii de utilizare, sau dac? domiciliul sau locul uzual de domiciliere un este cunoscut la momentul înaint?rii plângerii în Justi?ie.

19.3. Noi avem dreptul s? modific?m sau s? adapt?m aceste condi?ii în timpul perioadei de derulare a contractului, cu efecte pentru viitor, în cazul în care acest lucru va fi necesar dintr-un motiv imperativ, cum ar fi modificarea de legi sau de jurispruden??. V? vom transmite în acest caz condi?iile modificare înainte de intrarea în vigoare preconizat?, sub form? de text ?i v? vom aten?iona în mod expres asupra noilor reglement?ri ?i asupra datei intr?rii lor în vigoare. Totodat?, v? vom l?sa un termen adecvat de minim patru (4) s?pt?mâni pentru declara?ia dvs., dac? accepta?i condi?iile de utilizare modificate pentru beneficierea în continuare de servicii. În cazul în care în acest termen, care începe s? se scurg? de la primirea mesajului în form? textual? dvs. nu da?i o declara?ie, atunci condi?iile modificate vor fi considerate acceptate. La începerea termenului, noi v? vom aten?iona în mod expresa supra acestei urm?ri juridice, respectiv asupra dreptului de contestare, a termenului de contestare ?i a sensului unei atitudini tacite. Acest sistem de modific?ri nu este valabil pentru modific?ri ale obliga?iilor principale ale p?r?ilor.

19.4. Invaliditatea anumitor prevederi individuale nu va afecta obligativitatea celorlalte clauze.